Home
Het koor
Koorleden
Huidige dirigent
Uitvoering Gemist?
Fotoalbum
Contact
Links naar anderen

 

Koorleden per september 2019

Sopranen

         

Alten

Mijke Bokma

Francisca Folkertsma

Magdaleen Gerritsen

Daniëlle Haenen

José Kok 

Corinne van Veen

 

Ineke Aalderink

Ilse van Hees

Gertrude Koopman

Karen Krijgsveld

Corrie Wilgenhof

Sabine Schnabel

 

 

  

Tenoren

 

Bassen

Liesbeth van Agt

Joris van den Berg

Sara Boeke

Jan Burema

Jacques van Hartingsveldt

Johan Ploegaert

 

Hjerre van den Berg

Wierc Berkvens

Peter Kuenzli

Freek Verkerk

Gerdjan de Wit

 

 

 

Wagenings KleinKoor | info@wageningskleinkoor.nl