Home
Het koor
Koorleden
Huidige dirigent
Recente Uitvoeringen
Fotoalbum
Contact
Links naar anderen
Voor leden

 

Koorleden per juni 2018

Sopranen

         

Alten

Judith van Alebeek

Mijke Bokma

Dinja Bol

Francisca Folkertsma

Magdaleen Gerritsen

Daniëlle Haenen

 

 

Ineke Aalderink

Ilse van Hees

Gertrude Koopman

Karen Krijgsveld

Wilma Lourens

Sabine Schnabel

 

 

  

Tenoren

 

Bassen

Liesbeth van Agt

Jeroen Berg

Joris van den Berg

Jan Burema

Jacques van Hartingsveldt

Johan Ploegaert

 

Hjerre van den Berg

Wierc Berkvens

Peter Bourke

Peter Kuenzli

Freek Verkerk

Gerdjan de Wit

 

 

 

Wagenings KleinKoor | info@wageningskleinkoor.nl